Κάλυψη Δικτύου

-  Αρίλλας
-  Αυλιώτες

-  Περουλάδες
-  Αγ. Στέφανος Aυλιωτών
-  Σταούσα Aυλιωτών
-  Αφιωνας
-  Καββαδαδες
-  Αγ. Γεώργιος Πάγων
-  Ασπιωτάδες
-  Δάφνη
-  Πάγοι

-  Πρινυλας
-  Σιδάρι

-  Άγιος Ιωάννης

-  Μέλιτσα

-  Καρουσάδες (μερικός)
               
   
      

Coverage Locations

Corfu

 

Πριν από κάθε νέα εγκατάσταση ένας τεχνικός της Corfu  Wireless πρέπει να έρθει στο σπίτι σας για να επιβεβαιώσει ότι είστε εντός της ζώνης κάλυψης. Μόλις επιβεβαιωθεί, θα προχωρήσει η εγκατάσταση.